Organizátori

Partneri

Festival Art & Tech Days 2018 z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Visit Košice a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je podporovať udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.
Podujatie sa koná v priestoroch investičných  projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi “Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

Mediálni partneri